หุ้นปันผล ในฐานะผู้ให้บริการระบบ AIO ได้จัดทำประกาศ ความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้ท่าน ให้ฐานะลูกค้าผู้ใช้บริการ ได้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รายละเอียดการรวบรวมข้อมูลใช้ หรือ เปิดเผย ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA” (Personal Data Protection Act) เพราะทางเรานั้นตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มอบให้กับทางเรานั้น มีมาตรการ การรักษาความมั่นคง ที่เหมาะสม และปลอดภัยอย่างดีที่สุด โดยแบ่งอธิบายออกเป็นหัวข้อสำคัญดังนี้

1.

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ โดยเรานั้นได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นและใช้ข้อมูลเท่านั้น
ข้อมูลระบุตัวตน
  • - ชื่อ , นามสกุล
ข้อมูลการติดต่อ
  • - อีเมล
  • - หมายเลขโทรศัพท์
  • - บัญชีโซเชียลมีเดีย
  • - ข้อมูลการออกใบกำกับภาษี
  • - รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน

2.

การนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้

  • - เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูลสมาชิก และบริการ
  • - เพื่อการตรวจสอบรายละเอียดการสมัครสมาชิก
  • - เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับบริการ และบริการสมาชิก
  • - เพื่อพัฒนา และปรับปรุง บริการของเรา

3.

การเก็บรักษา และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเรานั้นมีมาตรการ การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อรองรับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงที่สุดรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) ที่อนุมัติให้แก่เว็บไซต์โดย CA (Certificate Authority) ถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว , รหัสผ่าน และจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเป็นอันขาด

4.

วิธีการติดต่อเรา

หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ ต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อได้ทุกช่องที่ที่ระบุไว้ที่ Facebook Page หรือในหน้าระบบ AIO

5.

การลบบัญชีผู้ใช้งาน

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการลบบัญชีผู้ใช้งาน สามารถแจ้งทีมงานเพื่อร้องขอการลบบัญชีผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา โดยการส่งอีเมลมาที่ info@panphol.com เพื่อดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้ หลังจากที่ได้ลบบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเซิร์ฟเวอร์จะถูกล้างออกและไม่สามารถกู้คืนได้