กราฟวัตถุดิบ
เพิ่มเติม
 • กราฟวัตถุดิบรายประเภท
Dashboard
All New Dashboard
ปรับปรุง
 • ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน Dashboard
 • การแสดงผล AIO Notify รูปแบบใหม่
เพิ่มเติม
 • การปรับแต่งหน้า Dashboard
Stock Info
เพิ่มเติม
 • เพิ่มเมนู Matrix ราคาที่เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มเติม
 • ประวัติการชำระค่าสมาชิกและห้องเรียนหุ้น
AIO Reward
ปรับปรุง
 • เพิ่มสถานะการ Hold จำนวน Ticket ที่ถูกนำไป Offer
ข้อมูลส่วนตัว
All New Profile
ปรับปรุง
 • รูปแบบข้อมูลส่วนตัวแบบใหม่
 • คำนวณ การเป็นสมาชิกมาแล้ว ใหม่ให้ตรงกับจำนวนวันที่สมัครแพคสมาชิก
 • แยกส่วนของ Family ออกจากข้อมูลสมาชิก
เพิ่มเติม
 • ป้ายกิจกรรม ที่เคยเข้าร่วม
 • ประวัติการใช้งาน Ticket, Token, ความเห็นในห้องชุมชน
Virtual Port
เพิ่มเติม
 • เพิ่มตารางคำนวณการปันผล ในแต่ละหุ้นที่ซื้อ
 • ปุ่มเคลมมูลค่าการปันผลเข้า Port
 • สรุปการเคลมมูลค่าปันผล
Stock Filter
เพิ่มเติม
 • เพิ่มระบบ Preset
 • เพิ่มกราฟราคา
Virtual Port
เพิ่มเติม
 • เพิ่มการใส่เหตุผลในการซื้อขายหุ้น
Deep
เพิ่มเติม
 • เพิ่มเงือนไขในการค้นหา (สำหรับสมาชิกพรีเมี่ยมเท่านั้น)
Ranking
ปรับปรุง
 • ปรับเปลี่ยนหน้าตาตาราง
การซื้อขายของผู้บริหาร
ปรับปรุง
 • ปรับเปลี่ยนหน้าตาตาราง
ข่าวหุ้น
ปรับปรุง
 • ปรับเปลี่ยนหน้าตาระบบข่าวหุ้น
เงินปันผล
ปรับปรุง
 • ปรับเปลี่ยนตารางปันผล
เพิ่มเติม
 • หน้าตารางแบบปฎิทิน
Blog & Event
(บทความ&ข่าวสาร&กิจกรรม)
ปรับปรุง
 • ปรับเปลี่ยนหน้าตาระบบ BLOG
เปรียบเทียบหุ้น
 • ระบบเปรียบเทียบหุ้น
ห้องเรียนหุ้น
เพิ่มเติม
 • ระบบชำระค่าสมัครแบบผ่อน
วิเคราะห์พอร์ต
เพิ่มเติม
 • การเพิ่มหุ้นในพอร์ตเลือกได้จาก AIO หรือ Basket ที่ได้สร้าง
Basket List
เพิ่มเติม
 • ตะกร้าหุ้นส่วนตัว
 • แชร์ หุ้นใน Basket ให้สมาชิกได้ โดยแลกด้วย Token
Virtual Port
ปรับปรุง
 • เปลี่ยนชื่อพอร์ตได้
Stock Info
เพิ่มเติม
 • เพิ่มเมนู สรุปงบล่าสุด
AIO Reward
เพิ่มเติม
 • ระบบ Bid/Offer Ticket
Messenger
 • ระบบ Messager ส่งข้อความภายในระหว่างสมาชิก
ห้องเรียนหุ้น
 • ระบบห้องเรียนหุ้น การเรียนออนไลน์